<img src="https://sb.scorecardresearch.com/p?c1=2&amp;c2=35880649&amp;cv=3.6.0&amp;cj=1" alt="comScoreNoScript"/>

廣告

廣告

台語新聞

台語新聞
Facebook
〈台語聽有無〉
語言是人與人之間溝通、傳載的工具,既然是工具,越頻繁使用就越能存續;台語不是政治角力,不是意識形態,而是你我的日常,語言就是要隨著人類生活演進而演進,讓人聽得懂,是最基本的需求,也是存續的軸心。新聞最常出現新的詞彙,這些「新台語」該怎麼說呢?〈台語聽有無〉希望透過新聞熱詞、新詞,解說科技、環境、人文、文化各種議題,觸發年輕世代的共鳴,也透過古典台語,傳承底蘊深厚的台灣民俗文化。

語言是人佮人溝通、傳承族群文化的工具,愈捷用就愈袂失落去。台語毋是政治操作,毋是意識形態,是你佮我的生活。活跳的語言會綴時代變化。新聞上捷出現新的詞彙,遮的新詞台語愛按怎講?〈台語聽有無〉向望透過新聞,解說科技、環境、人文佮文化種種議題,予少年輩有感受。也因為有感受,逐家做伙講台語,共台灣的文化傳落去。

〈大代誌看鏡〉
透過多元化、國際化的新聞時事進行最即時的分析;〈大代誌看鏡〉從腳下的島嶼出發,話題擴及全球各地的熱門時事、最新話題,與觀眾朋友一起用台灣話看全世界,解鎖你我身邊熱門事件的幕後故事及深度解析。

綴國際多元的時勢變化,用台語即時分析新聞發展;〈大代誌看鏡〉對咱的土地出發,樂為世界人看國際上新、上受關心的議題,和觀眾朋友做伙用台灣話看全世界,深入探討、了解熱門事件背後的故事,佮未來可能的發展。
  1. 黃筱純

    主持人|黃筱純

    「做伙用台灣話看全世界」,一起用台灣話看全世界。

  2. 何信翰

    主持人|何信翰

    何信翰(Hô Sìn-hān),外號阿信老師,鏡電視台語新聞顧問兼小單元《台語聽有無》主持人。